User Tools

Site Tools


13707-pogonosoma-ridingsi-la-gi

Pogonosoma ridingsi
Pogonosoma ridingsi in copula.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. ridingsi
Danh pháp hai phần
Pogonosoma ridingsi
Cresson, 1920

Pogonosoma ridingsi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma ridingsi được Cresson miêu tả năm 1920.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Pogonosoma ridingsi tại Wikimedia Commons
13707-pogonosoma-ridingsi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)