User Tools

Site Tools


13709-pogonosoma-walkeri-la-gi

Pogonosoma walkeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pogonosoma
Loài (species) P. walkeri
Danh pháp hai phần
Pogonosoma walkeri
Daniels, 1989

Pogonosoma walkeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pogonosoma walkeri được Daniels miêu tả năm 1989.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pogonosoma walkeri tại Wikispecies
13709-pogonosoma-walkeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)