User Tools

Site Tools


13724-polacantha-arcuata-la-gi

Polacantha arcuata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. arcuata
Danh pháp hai phần
Polacantha arcuata
Martin, 1975

Polacantha arcuata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha arcuata được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha arcuata tại Wikispecies
13724-polacantha-arcuata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)