User Tools

Site Tools


13725-polacantha-badia-la-gi

Polacantha badia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. badia
Danh pháp hai phần
Polacantha badia
Martin, 1975

Polacantha badia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha badia được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha badia tại Wikispecies
13725-polacantha-badia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)