User Tools

Site Tools


13726-polacantha-brevis-la-gi

Polacantha brevis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. brevis
Danh pháp hai phần
Polacantha brevis
Martin, 1975

Polacantha brevis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha brevis được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha brevis tại Wikispecies
13726-polacantha-brevis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)