User Tools

Site Tools


13727-polacantha-composita-la-gi

Polacantha composita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. composita
Danh pháp hai phần
Polacantha composita
(Hine, 1918)

Polacantha composita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha composita được Hine miêu tả năm 1918.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha composita tại Wikispecies
13727-polacantha-composita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)