User Tools

Site Tools


13730-polacantha-pegma-la-gi

Polacantha pegma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. pegma
Danh pháp hai phần
Polacantha pegma
Martin, 1975

Polacantha pegma là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha pegma được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha pegma tại Wikispecies
13730-polacantha-pegma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)