User Tools

Site Tools


13731-polacantha-petila-la-gi

Polacantha petila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. petila
Danh pháp hai phần
Polacantha petila
Martin, 1975

Polacantha petila là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha petila được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha petila tại Wikispecies
13731-polacantha-petila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)