User Tools

Site Tools


13732-polacantha-sinuosa-la-gi

Polacantha sinuosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. sinuosa
Danh pháp hai phần
Polacantha sinuosa
Martin, 1975

Polacantha sinuosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha sinuosa được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha sinuosa tại Wikispecies
13732-polacantha-sinuosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)