User Tools

Site Tools


13733-polacantha-tridens-la-gi

Polacantha tridens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. tridens
Danh pháp hai phần
Polacantha tridens
Martin, 1975

Polacantha tridens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha tridens được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha tridens tại Wikispecies
13733-polacantha-tridens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)