User Tools

Site Tools


13734-polacantha-xanthocerus-la-gi

Polacantha xanthocerus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polacantha
Loài (species) P. xanthocerus
Danh pháp hai phần
Polacantha xanthocerus
Williston, 1901

Polacantha xanthocerus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polacantha xanthocerus được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polacantha xanthocerus tại Wikispecies
13734-polacantha-xanthocerus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)