User Tools

Site Tools


13750-polj-ane-la-gi

Poljčane là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Poljčane có diện tích 37.5 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4372 người. Thủ phủ khu tự quản Poljčane đóng tại Poljcane[1].

13750-polj-ane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)