User Tools

Site Tools


13760-polypedates-la-gi

Polypedates
Polyp leucom M 050408 041 ipb.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Rhacophoridae
Chi (genus) Polypedates
Tschudi, 1838
Tính đa dạng
23 species (see text)
Loài điển hình
Hyla leucomystax
Gravenhorst, 1829

Polypedates là một chi động vật lưỡng cư trong họ Rhacophoridae, thuộc bộ Anura. Chi này có 18 loài và 22% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polypedates tại Wikispecies Phương tiện liên quan tới Polypedates tại Wikimedia Commons
13760-polypedates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)