User Tools

Site Tools


13761-polysarca-gussakovskiji-la-gi

Polysarca gussakovskiji
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polysarca
Loài (species) P. gussakovskiji
Danh pháp hai phần
Polysarca gussakovskiji
Paramonov, 1937

Polysarca gussakovskiji là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polysarca gussakovskiji được Paramonov miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polysarca gussakovskiji tại Wikispecies
13761-polysarca-gussakovskiji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)