User Tools

Site Tools


13762-polysarca-neptis-la-gi

Polysarca neptis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polysarca
Loài (species) P. neptis
Danh pháp hai phần
Polysarca neptis
Paramonov, 1873

Polysarca neptis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polysarca neptis được Loew miêu tả năm 1873.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polysarca neptis tại Wikispecies
13762-polysarca-neptis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)