User Tools

Site Tools


13764-polysarca-violacea-la-gi

Polysarca violacea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polysarca
Loài (species) P. violacea
Danh pháp hai phần
Polysarca violacea
Schiner, 1867

Polysarca violacea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polysarca violacea được Schiner miêu tả năm 1867. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polysarca violacea tại Wikispecies
13764-polysarca-violacea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)