User Tools

Site Tools


13765-polysarcodes-moestes-la-gi

Polysarcodes moestes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Polysarcodes
Loài (species) P. moestes
Danh pháp hai phần
Polysarcodes moestes
Paramonov, 1937

Polysarcodes moestes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Polysarcodes moestes được Paramonov miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Polysarcodes moestes tại Wikispecies
13765-polysarcodes-moestes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)