User Tools

Site Tools


13803-porci-ncula-la-gi

Porciúncula là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 302,201 km², dân số năm 2007 là 16980 người, mật độ 56,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13803-porci-ncula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)