User Tools

Site Tools


13821-porteirinha-la-gi

Porteirinha là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1806,25 km², dân số năm 2007 là 36864 người, mật độ 21,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13821-porteirinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)