User Tools

Site Tools


13845-porto-mau-la-gi

Porto Mauá là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 105,56 km², dân số năm 2007 là 2565 người, mật độ 24,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13845-porto-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)