User Tools

Site Tools


13884-poyntonophrynus-la-gi

Poyntonophrynus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Poyntonophrynus
Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006

Poyntonophrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 10 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

13884-poyntonophrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)