User Tools

Site Tools


13890-prado-ferreira-la-gi

Prado Ferreira là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 153,398 km², dân số năm 2007 là 3480 người, mật độ 20,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13890-prado-ferreira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)