User Tools

Site Tools


13901-praslinia-la-gi

Praslinia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Caeciliidae
Chi (genus) Praslinia

Praslinia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Caeciliidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 1 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
13901-praslinia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)