User Tools

Site Tools


13910-preddvor-la-gi

Preddvor là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Gorenjska của Slovenia. Preddvor có diện tích 87 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3200 người. Thủ phủ khu tự quản Preddvor đóng tại Preddvor[1].

13910-preddvor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)