User Tools

Site Tools


13912-premochtherus-dichromopygus-la-gi

Premochtherus dichromopygus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Premochtherus
Loài (species) P. dichromopygus
Danh pháp hai phần
Premochtherus dichromopygus
Tsacas, 1965

Premochtherus dichromopygus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Premochtherus dichromopygus được Tsacas miêu tả năm 1965. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Premochtherus dichromopygus tại Wikispecies
13912-premochtherus-dichromopygus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)