User Tools

Site Tools


13913-premochtherus-fuscifemoratus-la-gi

Premochtherus fuscifemoratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Premochtherus
Loài (species) P. fuscifemoratus
Danh pháp hai phần
Premochtherus fuscifemoratus
Macquart, 1838

Premochtherus fuscifemoratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Premochtherus fuscifemoratus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Premochtherus fuscifemoratus tại Wikispecies
13913-premochtherus-fuscifemoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)