User Tools

Site Tools


13914-premochtherus-jucundus-la-gi

Premochtherus jucundus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Premochtherus
Loài (species) P. jucundus
Danh pháp hai phần
Premochtherus jucundus
Lehr, 1964

Premochtherus jucundus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Premochtherus jucundus được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Premochtherus jucundus tại Wikispecies
13914-premochtherus-jucundus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)