User Tools

Site Tools


13915-premochtherus-ravus-la-gi

Premochtherus ravus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Premochtherus
Loài (species) P. ravus
Danh pháp hai phần
Premochtherus ravus
Lehr, 1996

Premochtherus ravus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Premochtherus ravus được Lehr miêu tả năm 1996. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Premochtherus ravus tại Wikispecies
13915-premochtherus-ravus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)