User Tools

Site Tools


13916-premochtherus-striatipes-la-gi

Premochtherus striatipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Premochtherus
Loài (species) P. striatipes
Danh pháp hai phần
Premochtherus striatipes
Loew, 1849

Premochtherus striatipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Premochtherus striatipes được Loew miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Premochtherus striatipes tại Wikispecies
13916-premochtherus-striatipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)