User Tools

Site Tools


13917-premochtherus-tashcumarius-la-gi

Premochtherus tashcumarius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Premochtherus
Loài (species) P. tashcumarius
Danh pháp hai phần
Premochtherus tashcumarius
Lehr, 1996

Premochtherus tashcumarius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Premochtherus tashcumarius được Lehr miêu tả năm 1996. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Premochtherus tashcumarius tại Wikispecies
13917-premochtherus-tashcumarius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)