User Tools

Site Tools


13925-presidente-kennedy-la-gi

Presidente Kennedy là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 586,464 km², dân số năm 2007 là 10080 người, mật độ 17,19 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13925-presidente-kennedy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)