User Tools

Site Tools


13930-presidente-oleg-rio-la-gi

Presidente Olegário là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 3531,221 km², dân số năm 2007 là 18256 người, mật độ 5,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13930-presidente-oleg-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)