User Tools

Site Tools


13948-primeiro-de-maio-la-gi

Primeiro de Maio là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 414,442 km², dân số năm 2007 là 11098 người, mật độ 23,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13948-primeiro-de-maio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)