User Tools

Site Tools


13952-princesa-isabel-la-gi

Princesa Isabel là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 368,067 km², dân số năm 2007 là 19148 người, mật độ 52 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13952-princesa-isabel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)