User Tools

Site Tools


13964-pritchardia-hirtipes-la-gi

Pritchardia hirtipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pritchardia
Loài (species) P. hirtipes
Danh pháp hai phần
Pritchardia hirtipes
(Macquart, 1838)

Pritchardia hirtipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pritchardia hirtipes được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pritchardia hirtipes tại Wikispecies
13964-pritchardia-hirtipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)