User Tools

Site Tools


13965-pritchardia-puella-la-gi

Pritchardia puella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pritchardia
Loài (species) P. puella
Danh pháp hai phần
Pritchardia puella
Bromley, 1932

Pritchardia puella là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pritchardia puella được Bromley miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pritchardia puella tại Wikispecies
13965-pritchardia-puella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)