User Tools

Site Tools


13966-pritchardia-tertialis-la-gi

Pritchardia tertialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pritchardia
Loài (species) P. tertialis
Danh pháp hai phần
Pritchardia tertialis
(Bromley, 1932)

Pritchardia tertialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pritchardia tertialis được Bromley miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pritchardia tertialis tại Wikispecies
13966-pritchardia-tertialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)