User Tools

Site Tools


13967-pritchardomyia-vespoides-la-gi

Pritchardomyia vespoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pritchardomyia
Loài (species) P. vespoides
Danh pháp hai phần
Pritchardomyia vespoides
(Bigot, 1878)

Pritchardomyia vespoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pritchardomyia vespoides được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pritchardomyia vespoides tại Wikispecies
13967-pritchardomyia-vespoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)