User Tools

Site Tools


13974-proagonistes-athletes-la-gi

Proagonistes athletes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proagonistes
Loài (species) P. athletes
Danh pháp hai phần
Proagonistes athletes
Speiser, 1907

Proagonistes athletes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proagonistes athletes được Speiser miêu tả năm 1907. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proagonistes athletes tại Wikispecies
13974-proagonistes-athletes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)