User Tools

Site Tools


13975-proagonistes-igniferus-la-gi

Proagonistes igniferus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proagonistes
Loài (species) P. igniferus
Danh pháp hai phần
Proagonistes igniferus
Engel & Cuthbertson, 1937

Proagonistes igniferus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proagonistes igniferus được Engel & Cuthbertson miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proagonistes igniferus tại Wikispecies
13975-proagonistes-igniferus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)