User Tools

Site Tools


13976-proagonistes-neavei-la-gi

Proagonistes neavei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proagonistes
Loài (species) P. neavei
Danh pháp hai phần
Proagonistes neavei
Bromley, 1930

Proagonistes neavei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proagonistes neavei được Bromley miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proagonistes neavei tại Wikispecies
13976-proagonistes-neavei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)