User Tools

Site Tools


13978-proagonistes-praedo-la-gi

Proagonistes praedo
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proagonistes
Loài (species) P. praedo
Danh pháp hai phần
Proagonistes praedo
Austen, 1909

Proagonistes praedo là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proagonistes praedo được Austen miêu tả năm 1909. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proagonistes praedo tại Wikispecies
13978-proagonistes-praedo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)