User Tools

Site Tools


13979-proagonistes-rufibarbis-la-gi

Proagonistes rufibarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proagonistes
Loài (species) P. rufibarbis
Danh pháp hai phần
Proagonistes rufibarbis
Fabricius, 1805

Proagonistes rufibarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proagonistes rufibarbis được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proagonistes rufibarbis tại Wikispecies
13979-proagonistes-rufibarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)