User Tools

Site Tools


13983-proctacanthella-exquisita-la-gi

Proctacanthella exquisita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctacanthella
Loài (species) P. exquisita
Danh pháp hai phần
Proctacanthella exquisita
(Osten Sacken, 1887)

Proctacanthella exquisita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctacanthella exquisita được Osten-Sacken miêu tả năm 1887.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctacanthella exquisita tại Wikispecies
13983-proctacanthella-exquisita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)