User Tools

Site Tools


13984-proctacanthus-brevipennis-la-gi

Proctacanthus brevipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctacanthus
Loài (species) P. brevipennis
Danh pháp hai phần
Proctacanthus brevipennis
(Wiedemann, 1828)

Proctacanthus brevipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctacanthus brevipennis được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctacanthus brevipennis tại Wikispecies
13984-proctacanthus-brevipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)