User Tools

Site Tools


13986-proctacanthus-leucopogon-la-gi

Proctacanthus leucopogon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctacanthus
Loài (species) P. leucopogon
Danh pháp hai phần
Proctacanthus leucopogon
(Wiedemann, 1828)

Proctacanthus leucopogon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctacanthus leucopogon được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctacanthus leucopogon tại Wikispecies
13986-proctacanthus-leucopogon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)