User Tools

Site Tools


13987-proctacanthus-milbertii-la-gi

Proctacanthus milbertii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctacanthus
Loài (species) P. milbertii
Danh pháp hai phần
Proctacanthus milbertii
Macquart, 1838

Proctacanthus milbertii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctacanthus milbertii được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctacanthus milbertii tại Wikispecies
13987-proctacanthus-milbertii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)