User Tools

Site Tools


13988-proctacanthus-vittatus-la-gi

Proctacanthus vittatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctacanthus
Loài (species) P. vittatus
Danh pháp hai phần
Proctacanthus vittatus
Olivier, 1789

Proctacanthus vittatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctacanthus vittatus được Olivier miêu tả năm 1789.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctacanthus vittatus tại Wikispecies
13988-proctacanthus-vittatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)