User Tools

Site Tools


13989-proctophoroides-hyalipennis-la-gi

Proctophoroides hyalipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctophoroides
Loài (species) P. hyalipennis
Danh pháp hai phần
Proctophoroides hyalipennis
Macquart, 1838

Proctophoroides hyalipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctophoroides hyalipennis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctophoroides hyalipennis tại Wikispecies
13989-proctophoroides-hyalipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)