User Tools

Site Tools


13990-proctophoroides-latiforceps-la-gi

Proctophoroides latiforceps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Proctophoroides
Loài (species) P. latiforceps
Danh pháp hai phần
Proctophoroides latiforceps
Bromley, 1928

Proctophoroides latiforceps là một loài ruồi trong họ Asilidae. Proctophoroides latiforceps được Bromley miêu tả năm 1928.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proctophoroides latiforceps tại Wikispecies
13990-proctophoroides-latiforceps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)